TOTALENTREPRENAD

Totalentreprenader är en av våra vanligaste arbetsformer, där vi i samråd med kunden projekterar fram elanläggningen.

Vi jobbar även med andra typer av entreprenader, som generalentreprenad och utförandeentreprenad.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Hos industrier, fastighetsägare och andra kunder utför vi alla förekommande typer av service och installationer inom el, tele, data och säkerhet.

Här gör vi också regelbunden kontroll av er anläggning avseende brand- och elsäkerhet, vid behov tar vi fram förslag på åtgärder.

PRIVATMARKNADEN

Det handlar lika ofta om nybyggnation som tillbyggnader och renoveringar av kök och badrum. I de här projekten brukar det ha en avgörande betydelse att vi finns där för slutkunden och översätter dennes idéer till säkra elinstallationer. Det ger skräddarsydda bostäder där man trivs.

Vi ser det som en styrka att i stort sett alltid kunna ge ett fast pris innan vi löser uppgiften.

Intelligent el, wifi, nätverk och andra moderna kommunikationslösningar tillhör våra specialområden där du tjänar på att kontakta oss.

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se”.

 

ICA_Lager_Menigo

Ljungenskolan_Furulund_Ljusreglage1

knx