Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller:

Priser
– Timdebitering 675 kr/h exkl. moms
– Framkörningsavgift 245 kr exkl. moms
– Kilometerersättning 11,50 kr/km exkl. moms

Debitering
– Minsta debitering 1 h à 675 kr/h exkl. moms samt 1 framkörning à 245 kr exkl. moms
– Kostnadsfritt prisförslag/genomgång