Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller:

Priser
– Timdebitering 645 kr/h exkl. moms
– Framkörningsavgift 225 kr exkl. moms
– Kilometerersättning 9,50 kr/km exkl. moms

Debitering
– Minsta debitering 1 h à 645 kr/h exkl. moms samt 1 framkörning à 225 kr exkl. moms
– Kostnadsfritt prisförslag/genomgång

ROT-avdrag
– För hantering av ROT-avdrag ska fakturan omfatta minst 3 h arbetstid, alternativt tillkommer administrationsavgift på 100 kr exkl. moms